Jobup
Jobup

We talk
about
you

Jobup

Veelgestelde
vragen

Ontdek de antwoorden op veelgestelde vragen rond een tewerkstelling via Jobup. Niet gevonden wat je zocht? Stel je vraag aan één van onze medewerkers.

Wat wens je te weten?

Wat is de anti discriminatiebeleid?

In België bestaan er drie wetten die samen de antidiscriminatiewetgeving vormen: de Genderwet, de Antiracismewet en de Antidiscriminatiewet. Samen onderscheiden ze 19 beschermde discriminatiecriteria. Discriminatie op grond van elk van deze criteria of persoonlijke kenmerken is verboden en strafbaar.

Dit zijn de 19 discriminatiecriteria, opgedeeld per wet:

  • Genderwet: geslacht
  • Antiracismewet: nationaliteit, nationale of etnische afstamming, zogenaamd ras, huidskleur en afkomst (Joodse oorsprong)
  • Antidiscriminatiewet: handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal

Kan ik via Jobup tewerkgesteld worden als Flexwerker?

Natuurlijk, wij begeleiden je graag bij de zoektocht naar een flexi-job. Neem contact op met je dichtstbijzijnde Jobup kantoor en zij helpen je met plezier verder.

Staat er een maximumleeftijd op het werken als jobstudent?

Neen, een maximumleeftijd als jobstudent bestaat niet.

Vanaf welke leeftijd mag ik als jobstudent aan de slag?

Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je aan de slag als jobstudent. Heb je echter de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd en afgewerkt, dan mag je ook als 15-jarige student aan het werk.

Heb je beslist om over te gaan naar deeltijds of alternerend onderwijs? Dan mag je eveneens werken vanaf de leeftijd van 15 jaar, behalve op de momenten dat je op school aanwezig moet zijn of aan het werk bent met een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst.

Hoeveel uren kan ik dit jaar nog werken als jobstudent?

Je kan steeds nagaan hoeveel uren je in het afgelopen jaar reeds gewerkt hebt via de website van student@work. Onze collega’s helpen je hier graag mee op weg.

Hoeveel uren mag ik werken als jobstudent?

Sinds 01/01/2023 mag je als jobstudent 600 uren werken verspreid over één jaar.

Welke uren mag ik als jobstudent werken?

Als jobstudent jonger dan 18 jaar mag je niet voor 6u ’s morgens aan het werk. Daarnaast is nachtwerk verboden voor minderjarigen. Tussen het beëindigen en het hervatten van het werk moet je als minderjarige een ononderbroken rustpauze nemen van 12uur. Voor jongeren van 18 jaar en ouder geldt een verplichte rustpauze van 11uur.

Welke jobs mag ik als jobstudent niet uitvoeren?

Als jobstudent mag je geen jobs uitvoeren met gevaar voor een te grote lichamelijke of psychische belasting. Daarnaast mag je geen job uitvoeren waarbij je onvoldoende opleiding krijgt of er sprake is van een beperkt veiligheidsbewustzijn. Zou je tijdens de job in aanraking komen met ioniserende straling, giftige of carcinogene stoffen, stoffen die schadelijk zijn voor een foetus tijdens zwangerschap of stoffen die een erfelijke genetische verandering veroorzaken, dan mag je deze job niet uitvoeren als jobstudent. Blootstelling aan hitte, koude, lawaai of trillingen is eveneens verboden.

Eindejaarspremie

Je eindejaarspremie wordt uitbetaald door het Sociaal fonds voor de Uitzendkrachten (Frans:  Fonds Social pour les Intérimaires).

Je hebt recht op een eindejaarspremie als je minstens 65 dagen of 494u gewerkt hebben in de periode van 1 juli van vorig jaar tem 30 juni van het huidige jaar. Werk je 6 dagen per week in plaats van 5? Dan moet je minstens 78 dagen gewerkt hebben in die periode.

Je ontvangt dan in de loop van december een brief van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten. Met deze brief moet je naar je vakbond gaan. Zij doen dan verder het nodige voor de uitbetaling. Ben je niet aangesloten bij een vakbond? Dan moet je de brief zelf invullen en terugsturen naar het Sociaal Fonds dat zal zorgen voor de uitbetaling.

Heb ik recht op een pensioenspremie?

De pensioenspremie is eigen aan sectoren waarin de “sectorale tweede pijler” bestaat! Uitzendkrachten die in deze sectoren worden tewerkgesteld kunnen aanspraak maken op de pensioenpremie. Klassiek zal deze bij elke loonverwerking uitbetaald worden.

Bouw ik pensioen op als uitzendkracht?

Ja hoor, alles wat je tijdens je loopbaan verdient, wordt in aanmerking gehouden bij de berekening van je wettelijke pensioen, inclusief je inkomen als uitzendkracht.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald als arbeider?

De Kas voor Jaarlijkse vakantie stort elk jaar in de periode mei – juni het vakantiegeld op uw rekening

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald als bediende?

Bedienden krijgen elke week enkel en dubbel vakantiegeld op hun brutosalaris uitbetaald door Jobup.

Heb ik als uitzendkracht recht op vakantiegeld?

Ja, als uitzendkracht krijg je net als alle andere werknemers enkel en dubbel vakantiegeld.

Wanneer ontvang ik mijn maaltijdcheques?

Optie 1:
Als je nog nooit bij een vorige job maaltijdcheques ontvangen hebt, dan moet Edenred (de firma die de maaltijdcheques bezorgt) eerst een kaart voor je aanmaken. Jobup stuurt één keer per maand een lijst naar Edenred met de namen van de personen voor wie een kaart mag aangemaakt worden. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van deze lijst, stuurt Edenred de kaart naar je toe. De kaart wordt je via de post toegestuurd, dus hou er rekening mee dat de post ook nog even tijd nodig heeft om je de kaart te bezorgen.
Wanneer je je kaart ontvangen hebt, moet je die activeren. Hoe je dat moet doen staat uitgelegd in de brief die je samen met je kaart ontvangt.  Zodra je je kaart geactiveerd hebt, kan je gebruik maken van je maaltijdcheques.
TIP: download de app van Edenred op je smartphone. Zo kan je makkelijk zien welk bedrag je ontvangen hebt en hoeveel je nog kan uitgeven

Optie 2:
Heb je al een kaart van Edenred en is die nog actief?
Dan worden je maaltijdcheques op je kaart gezet enkele werkdagen nadat Jobup de bestelling aan Edenred heeft doorgegeven.

Optie 3:
Had je vroeger een Edenredkaart, maar is die ondertussen vervallen of ben je ze verloren?
In dat geval moet je contact opnemen met Edenred. Jobup kan niet opnieuw een kaart voor jou aanvragen.
Tel: 02/702.20.02
E-mail: www.myedenred.be

OPGELET! Als je je kaart verloren hebt, dan zal je het bedrag van 1 maaltijdcheque via overschrijving moeten betalen aan Edenred om een nieuwe te laten aanmaken.

Heb ik recht op maaltijdcheques?

Krijgen je collega’s die vast in dienst zijn en dezelfde functie uitoefenen maaltijdcheques, dan krijg jij ze ook.

Wat zijn bijzondere bijdragen RSZ?

De laatste week van de maand wordt er een bijzondere bijdrage RSZ verrekend. Deze bijdrage varieert naargelang de grootte van je loon en van de gezinstoestand. Elke maand betaal je een deel van deze bijdrage, een soort voorschot en de eindafrekening gebeurt bij de jaarlijkse berekening van de belastingen

RZS bijdrage

De bijdrage voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid bedraagt 13.07% van je brutoloon. Dit bedrag gaat is bestemd voor de kinderbijslag, uitkeringen en pensioenen.
Als arbeider vermenigvuldig je je inkomen eerst met 1.08. Daarvan trek je 13.07% af. Wat je overhoudt, is je belastbaar loon.

Heb ik recht op een feestdag als deeltijdse werknemer?

Je hebt alleen recht op de feestdagen en vervangingsdagen als die samenvallen met dagen waarop je gewoonlijk zou werken. Als je dus normaal niet op een maandag werkt, kan je in dit model dus ook nooit aanspraak maken op het loon voor een feestdag die op maandag valt.

Wordt een feestdag uitbetaald als uitzendkracht?

Werk je fulltime, dan heb je recht op een loon per feestdag of vervangingsfeestdag. Uiteraard is het loon voor de feestdag gelijk aan het loon voor een gewone werkdag. De berekening wordt gemaakt op basis van het uurloon dat je op de dag voor de feestdag hebt ontvangen. Er is wel één uitzondering, ben je de dag voor of na de feestdag onwettig afwezig, dan heb je geen recht op loon.

Vond je nog niet het geschikte profiel
voor jouw vacature?

Contacteer ons en profiteer van onze expertise,
ons netwerk en begeleiding.